Лесбиянка оорунун шилтемеси сыяктуу же доктурлардын профессионализими жоктугубу? #srhr #lesbian #feministkg

Активист лесбиянка өзүнүн сексуалдык ориентациясы жөнүндөгү маалыматты гинекологко маалымдабашы жөнүндө айтат, анткени анын сексуалдык ориентациясын оорууга шилтеп коюшунан коркот. Continue reading “Лесбиянка оорунун шилтемеси сыяктуу же доктурлардын профессионализими жоктугубу? #srhr #lesbian #feministkg”

Каминг-аут, адатка айланган жалган көз караштарга каршы эмоционалдык күрөшүү катары #srhr #sogi #feministkg

Дастан активист жана гей, сексуалдык ориентация жөнүндө толук маалымат жок болгондуктан өспүрүм маалында эмоционалдык саламаттыгына жана өзүн түшүнүүдө көйгөйлөргө алып келгендиги жөнүндө айтат. Continue reading “Каминг-аут, адатка айланган жалган көз караштарга каршы эмоционалдык күрөшүү катары #srhr #sogi #feministkg”

Каминг-аут как эмоциональное сопротивление предрассудкам #srhr #sogi #feministkg

Дастан, активист и гей, рассказывает, что отсутствие полной информации о сексуальной ориентации повлияло  на эмоциональное здоровье и непонимания самого себя в подростковом периоде .  Continue reading “Каминг-аут как эмоциональное сопротивление предрассудкам #srhr #sogi #feministkg”

Во что обошлось трансмужчине обрести желаемое тело? #srhr #transgender #feministkg

Удаление груди и матки, непонимание и давление со стороны близких   в итоге трансмужчине удалось  найти себя таким, каким хотел видеть. Continue reading “Во что обошлось трансмужчине обрести желаемое тело? #srhr #transgender #feministkg”

Лесбиянка как ярлык болезни или отсутствие профессионализма врачей? #srhr #lesbian #feministkg

Активистка-лесбиянка  рассказывает о том, что не раскрывает  информацию гинекологу о своей сексуальной ориентации, поскольку боится навязывания ярлыка о болезни.
Continue reading “Лесбиянка как ярлык болезни или отсутствие профессионализма врачей? #srhr #lesbian #feministkg”