Кыздар Кыргызстандыктар: Биздин күн, биздин үн!

Бактыгүлдүн Эл Аралык кыздар күнүнө арнап айткан баяны. Сөздөрү Бактыгүл, Дария жана Сезим, Кыргызстандын Активист Кыздары.

Storytelling by Baktygul; Script and words by Baktygul, Dariya and Sezim Girl Activists of Kyrgyzstan on the International Girls’ Day in Kyrgyzstan