Жаш кыздар үчүн блоггер курстары

11-чи октябрьда бүткүл дүйнө жүзү боюнча Кыздар күнү белгиленип келет. Бул күнү кыздардын туш болгон коомдук көйгөйлөрү, коркунучтары, теңсиздик суроолору ачыкка чыгарылып талкууланат.
Биз бул күнү Кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн жана коомдук ролун күчөтүү боюнча UNDP in the Kyrgyz Republic алып барган долбоору алкагында кыздарга фото жана видео блоггинг курстарын баштайбыз. Бул курс, кыздарды, өз муктаждыктары жана керектөөлөрү жөнүндө өздөру айта тургандай кылып үйрөтүүгө багытталган. Бүгүнкү инновациялар жана маалыматтык технологиялар доорунда, ар бир кыз дүйнөгө өзүн көрсөтө алат деген ишеничте кыздарды үндөрүн күчөтүүгө чакырабыз.
Биздин тренерлер, өздөрүн социалдык тармактарда илгерилеткен фото, видео блоггерлер. Тренерлер командасын чогултуп жатканда эксперттер эмес, жөнөкөй бирок сонун специалисттерди чогултканбыз. Алар катышуучуларыбызга өздөрүнүн блогердик жолу жөнүндө айтып берип, кыздар менен үндөрүн жайылтуучу жаңы жана натыйжалуу ыкмаларды табууга аракет кылышат.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s