Кыздар Кыргызстандыктар: Биздин күн, биздин үн!

Бактыгүлдүн Эл Аралык кыздар күнүнө арнап айткан баяны. Сөздөрү Бактыгүл, Дария жана Сезим, Кыргызстандын Активист Кыздары.

Storytelling by Baktygul; Script and words by Baktygul, Dariya and Sezim Girl Activists of Kyrgyzstan on the International Girls’ Day in Kyrgyzstan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s