Гендер тууралуу ПРООНдон бил

1 серия. Гендер жана жыныстык өзгөчөлүк

2 серия. Гендердик стереотип жана эмгек рыногудагы теңсиздик 1
3 серия. Гендердик стереотиптер жана саясаттагы теңсиздик
4 серия. Гендердик стереотиптер жана саламаттык сактоодогу теңсиздик

5 серия. Гендердик зомбулук
6 серия. Гендердик стереотиптер жана зомбулуктун түрлөрү
7 серия. Гендер жана никедеги басмырлоо

8 серия. Гендердик стереотиптер сот адилеттүүлүгүнө карата тоскоолдуктар

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s