БФДга Кошулуу Анкетасы 2016 (үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлөт) #feministkg

Бишкектик Феминисттик  Демилгелери кызыккан жамааттарды жана адамдарды бирге ар кандай феминисттик, активисттик, жамааттык, коомдук демилгелерди, долбоорлорду, акцияларды, идеяларды жана башка иш аракеттерди координациялоо жана уюштуруу үчүн биздин активисттик мейкиндикке жана кыймылга  кошулуп биргеликте иштегенге чакырат.

Биз төмөндөгүлөрдү чакырабыз:

  • ким Бишкекте туруктуу азбы көпбү жашаса же жашаган тажрыйбасы болсо, күндөлүк Бишкектик онлайн турмушуна катышса;
  • феминисттик теңдик балуулуктарды, ар түрдүүлүктү, зомбулук эместикти (зомбулукка каршы), солидардуулукту жана ыктыярчылыкты билдирсе;
  • 18 жаштан өйдө, жынысына, гендердик идентивтигине, сексуалдык  ориентациялоосуна, улутуна, жарандыгына, каттоосуна же башка статусуна/тиешелүүлүгүнө каралбайт

Анкеталар үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлөт жана ар бир айдын аягында каралат.

БФДга кошулуу анкетасы 2016_кыргызча

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s