25 ноябрь каршылык көрсөтүү кыймылынын активисттерин кадырлайбыз #‎GWM‬ #feministkg #16days #Mirabalsisters

Көбү бул күндү Латинамерика регионунун биринчи феминисттик съездинин активисстери тарабынан түзүлгөн жана 1999-жылы БУУ тарабынан таанылган Эл аралык зордук-зомбулук менен күрөшүү күнү катары билишет. Бул гендердик зордук-зомбулукка каршы 16күндүк активизм кампаниясынын төрөлүүсүнүн башталышы болду. Бул күнү 1960-жылы Доминика Республикасында Рафаель Труильо диктатордук режимине каршы жана элдин эпркиндиги үчүн күрөшкөн Мирабал эже-сиңдилери өлтүрүлгөн (Патрия, Минерва и Мария Тереза).

Мирабал эже-сиңдилери Труильо диктатурасына каршы өз активизмдерин көптөгөн кармоолорго, түрмө мөөнөттөрүнө жана артынан түшүүлөргө карабастан улантышкан. Өз күйөөлөрүн түрмөдөн көрүп келе жаткан жолдон аларды Труильонун жалданган адамдары өлтүргүчү токтоткон, аларды жана алардын айдоочусун өлтүргөн. Мирабал эже-сиңдилерин кадырлоо аркылуу, биз опузалоолорго жана коркунучтарга карабастан зордук-зомбулукка каршы, адилетсиздикке каршы күрөшүү үчүн каза тапкан баардык аялдарды кадырлайбыз жана эстейбиз.

Биз Уркуя Салиеваны, Наталья Эстемированы, Зарема Садулаеваны жана биздин өлкөдө бошотуу үчүн күрөшүүдө жанын жоготкон баардыгын эстейбиз. Биз эр жүрөк Лейла Юнуска солидардыгыбызды билдиребиз!

Биз, жеке жашоосунда жана коомдук жашоосунда зордукчулага каршы жана зордукчу структураларга каршы туруп келген бардык аялдарды эстейбиз. Биз бүгүнкү күндө патриархалдык туруктуулуктарга каршы турган жана феминицид проблемасы жөнүндө айткан Грузиялык аялдарга жана активисттерге солидардыгыбызды билдиребиз. Аял өлтүрүүлөрүн токтотуу убактысы: үйдөгү тынчтыктан дүйнөдөгү тынчтыкка.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s