Улуттук “#СООБЩА” кыймылынын кодулоо, жек көрүүчүлүк жана зордук-зомбулукка каршы кайрылуусу

кросс пост с http://unitekyrgyzstan.kloop.kg/2014/03/25/uluttukoduloo-zombulukka-karshy-obrashhenie/

 

 

Улуттук “СООБЩА” кыймылынын кодулоо,

жек көрүүчүлүк жана зордук-зомбулукка каршы кайрылуусу.

Биз ар түрдүүлүк, теңчилик жана адилеттүүлүк үчүн!

Биз, СООБЩА кыймылынын мүчөлөрү, адам укуктарын алдыга жылдыруунун жана коргоонун тез артка жылуусуна, зордук-зомбулуктун жана кодулоонун деңгээлинин өсүшүнө, жек көрүүчүлүк сөздөрүнүн  жана зордук-зомбулукка ачык чакыруулардын көбөйүшүнө, этностор аралык, диндер аралык, маданий аралык касташууну тутандыруу учурларына,  чечим кабыл алуучу же коомчулуктун ойуна таасир берген адамдардын жана алардын жактоочулары тарабынан ксенофобдук, улутчулдук, жана экстримисттик көз караштарынын жана айтуулардын өсүшүнө өтө тынчсыздануудабыз. Мисалы, биз ксенофобдук жана жек көрүүчүлүккө чакырган айтууларды, улутчулдуу жана радикалдык өлкөнүн жашоочуларын, өзгөчө кыймылдардын жана саясий партиялардын, коомчулуктун жана бийликтин ксенофобдук жана жек көрүүчүлүккө чакырган айтууларын андан артык  “мораль жана адеп-ахлакты” кайтаруу жана/же “салтты” сактоо шылтоосу менен Конституция кепилдеген адам укуктарын бузган, тыюу салууларды жана цензураны алдыга жылдырган мыйзам долбоорлорун демилгелөөнү өтө айыптайбыз.

Бизди, коомдун кичине топторго бөлүнгөнү  жана биздин ортобузда өсүп турган жек көрүүчүлүк; дайыма “биздики” жана “бөлөк” деп бөлгөнү жана тар патриархалдуу жана улутчулдук стандарттарынан жана күтүүлөрүнөн бөлөк болгондорду жаман аттуу кылуу; боорукердик, адамкерчилик, жардам берүү, толеранттуулукту алар “салттуу балуулуктарга” туура келбейт деген шылтоолор менен күлкү кылып жана аларды жок кылгандыгы; суверенитеттин жана мамлекеттик башкаруунун динден бөлүнгөндүгүнүн ролун басмырлоо, Конституциянын жана адам укуктарынын универсалдык нормаларынын ролдорун  кичирейтүү; каралоо, маргинализация жана жарандык уюмдарды жана активисттерди өлкөнүн, аз көрсөтүлгөн жана социалдык жагынан ызаланма топтордун балээлеринде айыптоо; өздөрүнүн каталарын моюнуна албоо жана коомдун бардык проблемаларына чет жактан “айыптууларды” издөө, биздин өлкөнүн абалын жана курч болуп турган проблемаларды жакшылап карабастыгы коркутуп турат.

Проблемалардын ичинде:

 • аялдарга жана кыздарга болгон зордук жана кодулоо, дене, сексуалдык жана экономикалык зордук, ала-качуу, эрте турмуш куруулар, инцест, тандоо жана кыймыл эркиндиктерин чектөө, карыларга карата ырайымсыз мамиле;

 • этноско жана/же динге таандыгына,  гендердик идентивдигине жана сексуалдык ориентациясына, жашына жана төрөлгөн жерине карап касташууну тутандыруу;

 • жек көрүүнүн негизинде болгон кылмыштар жана сөздөр;

 • жек көрүүнүн негизинде болгон зордук жана кылмыштардан жапаа чеккендерге карата жазаасыздык жана адилетсиздик; сотту өзү өткөрүү жана топтолгон адамдарды иштетүү;

 • курмандарды уялтуу жана айыптоо, зордук кылгандарды актап чыгаруу жана “эл эмне дейт” деген сөздөрдү иштетүү.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренеси төмөндөгүнү билдирет “Адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс, ал ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык. Адам укуктары менен эркиндиктери эң жогорку баалуулук болуп эсептелет. Алар тикелей колдонулат, мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маани-мазмунун аныктап турат.”

Биз Жогорку Кеңештин депутаттарынан, Кыргыз Республикасынын Президентинен, КР Өкмөтүнөн, прокуратура органдарынан:

 • аялдарга, кыздарга жана аз көрсөтүлгөн топтор жана жамаатарга карата болгон зордук учурларын ылайыктуу түрдө тергөө; жек көрүүчүлүктүн негизинде болгон кылмыштарды жана жек көрүү сөздөрдү колдонуу, укук коргоо органдары тарабынан болгон зордук учурларына атайын көңүл буруу жана бийлик жагынан айтылган ксенофобдук сөздөрдү тергөөнү;

 • улутчулдук жана экстремисттик сөздөрдү жана чакырууларды колдонууну токтотуу, адамдардын укуктарын кемсинткен жана ошондой эле адамдардын сөз эркиндигин, тынчтык чогулуштарды өткөрүүгө болгон укуктарды жана кыймыл эркиндигин чектеген мыйзам долбоорлорун сунуштаган учурларды токтотуу;

 • Конституцияда жазылган нормаларды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууну;

 • адам укуктары, зордуктун бардык түрлөрүн жоюу жана кодулоо боюнча бардык милдеттерди аткарууну;

 • кодулабаган мыйзамдарды, саясатты жана коргоо механизмдерин иштеп чыгууну жана кабыл алууну

 • гедердик теңдик жана зордукту токтотуу боюнча мыйзам чыгарууну жакшыртууну;

талап кылабыз.

Биз коомчулукту ксенофобия, нео(улутчулдук), улутчулдук, фашизм, диний экстремизм, этноско жана/же  динге таандыгына, адамдын гендердик идентивдигине  жана сексуалдык ориентациясына карап кодулоого каршы күрөшүүгө, ушундай көрүнүштөрдү токтотууга жана ушундай кылган адамдарды эч кайсы шылтоо астында актап чыкпастыкка чакырабыз. Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын салттары жана балуулуктары урматталышы керек, бирок алар Кыргыз Республикасынын бардык жараандарынын теңдиги, укуктарын жана эркиндиктерин сактоо боюнча конституциялык кепилдиктерге каршы болбошу керек.

Биздин кыймылга кошулгула, Биз БИРГЕ, БИРГЕЛИКТЕ Кыргызстанда зордуксуз жана жек көрүүсүздүксүз жашоо мүмкүн экендигин көрсөтө алабыз!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s