#сообща 25-март Кыргызстандагы зордук-зомбулук, кодулоо жана жек-көрүүчүлүккө каршы тынчтык жөө жүрүшү.

кросс-пост https://www.facebook.com/events/1432290097016753/

2014-ж 25-мартта. Кызгылт сары күнү, “Биргеликте, Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга болгон зордук-зомбулукту токтотолу” кыймылы Кыргызстанда болгон зордук-зомбулук, кодулоо жана ксенофобия проблемаларына коомчулуктун көңүлүн буруу максатында жөө жүрүш өткөрөт. Жөө жүрүштүн катышуучулары Жибек Жолу просптектиси жана Эркиндик бульварынын кесилишинде чогулушуп жана андан кийин саат 13:30 да төмөнкү маршрут менен өтүшөт: Эркиндик – Абдымомунов – Панфилов – Логвиненко. Жөө жүрүш “Сообща” кыймылынын кайрылуусун Жогорку Кеңештин депутаттарына тапшыруу  менен аяктайт.

Биз ар түрдүүлүк, теңчилик жана адилеттүүлүк үчүн!

Проблемалардын ичинде:

  • аялдарга жана кыздарга болгон зордук жана кодулоо, дене, сексуалдык жана экономикалык зордук, ала-качуу, эрте турмуш куруулар, инцест, тандоо жана кыймыл эркиндиктерин чектөө, карыларга карата ырайымсыз мамиле;

  • этноско жана/же динге таандыгына,  гендердик идентивдигине жана сексуалдык ориентациясына, жашына жана төрөлгөн жерине карап касташууну тутандыруу;

  • жек көрүүнүн негизинде болгон кылмыштар жана сөздөр;

  • жек көрүүнүн негизинде болгон зордук жана кылмыштардан жапаа чеккендерге карата жазаасыздык жана адилетсиздик; сотту өзү өткөрүү жана топтолгон адамдарды иштетүү;

  • курмандарды уялтуу жана айыптоо, зордук кылгандарды актап чыгаруу жана “эл эмне дейт” деген сөздөрдү иштетүү.

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренеси төмөндөгүнү билдирет “Адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс, ал ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык. Адам укуктары менен эркиндиктери эң жогорку баалуулук болуп эсептелет. Алар тикелей колдонулат, мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маани-мазмунун аныктап турат.”

Кыргызстандагы зордук-зомбулук жана ксенофобияга каршы туруу үчүн пикирдештиктин жана биригүүнүн мезгили!

Аракеттенүү мезгили, Кыргызстан!

Иш чарага байланыштуу плакаттарды алып келгиле!

Өзүңөргө обложка жана аватаркаларды жүктөгүлө, эгер жөө жүрүшкө барсаңар.

Шилтемени көргөзгүлө.  https://www.facebook.com/events/1432290097016753/

unnamed - копия

unnamed (1) марш-25_К01 - копия марш-25_К02 - копия марш-25_К03 - копия

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s