Каракол жана Ош шаарларында “Аялдардын укуктары- адамдын укуктары” деген желекчелерди орнотуу

ПРЕСС РЕЛИЗ

ММКна таратуу үчүн                                                                                      18.11.2013

Бүтүн дүйнѳлүк “Гендердик зордукка каршы  16 активизм күндѳрү 2013” кампанияныналкагындагы “Аялдарга жана кыздарга карата болгон согушту токтотолу:аялдардын укуктары- адамдын укуктары” деген желекчелерди орнотуу Каракол жана Ош шаарларында

 Желекчелерди орнотуунун алкагында Бишкек феминисттик Скью демилгеси, ыктыярчылар жана БУУнун Баш Катчысынын “Биригип аялдарга болгон зордукту токтотобуз” деген кампаниянын партнерлору болуп 19 300 желекчелерди орнотушат. Бул жылы  партнерлор-уюштуруучулар – Коомдук Бирикме “Лидер” Каракол ш. жана ООН Женщины, Ош.

Каракол ш.: 25 ноябрь 2013 Аялдарга каратаболгон зордукту жоюу боюнча эл аралык күрѳш күнү, 11:00-16:00 чейин драма театры жана Каракол шаарынын шаар башкармалыгынын ортосунда жайгашкан бакчада,Тыныстанов жана Абдрахманов кѳчѳлѳрүнүн кесилишинде.

Ош ш.: 10 декабрь  2013 Эл аралык адам укуктары күнү, 11:00 – 16:00 чейин. Желекчелер орнотуу Сулайман-тоонун астында, борбордук фонтан аянтында болот.

Желекчелерди орнотуунун максаты – Кыргызстандын жашоочуларын жана чечим кабыл ала турган адамдарды Кыргызстандагы адам укуктарынын багытында гендердик жана сексуалдык зордуктун масштабы жѳнүндѳ билдирүү. Уюштуруучулар 19 300 желекчелерди даярдашкан. Бул желекчелер зордукка дуушар болгон аялдар же кыздарды билдиришет. Ошону менен кайгынын масштабы кѳрсѳтүлѳт. Зордук биздин жашообузда ар күнү болуп турат, бирок кѳп учурда билинбей кала берет. 9800 кызыл желекчелер калоосуна каршы турмуш куруу максатында урдалган аялдарды билдиришет, 2000 ак желекчелер – урдоо учурунда сексуалдык зордукка дуушар болгон аялдарды билдиришет, 7500 кызгылт кѳк желекчелер ар кандай булактарга үйдѳгү зордук жѳнүндѳ арыз менен кайрылган аялдарды билдиришет.

Кабар үчүн маалымат: 16 күндүк кампания 25 ноябрь Аялдарга карата болгон зордукту жоюу боюнча эл аралык күнү башталып 10 декабрь — Эл аралык адам укуктары күнү (Бүтүн дүйнѳлүк адам укуктары декларациясы кабыл алынган күн). 16 күндүн ичине маанилүү күндѳр киргизилген, алар 29 ноябрь — Эл аралык аял-укук коргочуулар күнү, 1 декабрь — Эл аралык КИЖСге (Кабылданган Иммун Жетишсиздик Синдрому) каршы күрѳш күнү, 2 декабрь —Кулдукту жоюу боюнча эл аралык күрѳш күнү, 3 декабрь — Эл аралык мүмкүнчүлүктѳрү чектелген адамдардын күнү, 6 декабрь Канаданын Монреаль шаарында болгон  ѳлтүрүүнү эстѳѳ күнү.

 Байланыш: АйназСулайманова

Email: bishkekfeminists@gmail.com; Тел.: +996 778 80 66 39

Web: http://bishkekfeminists.kloop.kg; https://www.facebook.com/UNiTEKG

2013 жылда ѳткѳрүлѳ турган иш-чаралар БУУнун Ѳнүгүү Программасы, ООН Женщины (БУУнун түзүмү) жана БУУнун Калк фондунун колдоосунда ѳткѳрүлүшѳт. Желекчелерди орнотуу БУУнун Ѳнүгүү Программасынын, ООН Женщины (БУУнун түзүмү), Тынчтык Корпусунун кыргызстандагы офистеринин, Фридом хаус жана Кыргызстандагы БУУнун Агенттигинин Гендердик маселелер тобунун жардамында ѳткѳрүлѳт.

[1] Аял урдоонун саны  боюнча берилмелер Аялдарды колдоо борборунан берилген .

[2] Үйдѳгү зордуктун деӊгээли боюнча берилмелер БУУнун атайын баяндамачысынын, Рашида Манжунун, аялдарга каратылган зордук проблемасына арналган баяндамасына алынган.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s