ПАРЛАМЕНТТИК КВОТА АЙЫ СКЬЮ МЕНЕН БИРГЕ: АЯЛ, СЕНИН ОРДУҢ УШУЛ ҮЙДӨ!

Биздин феминисттик уюм Парламенттик квота  айын жарыялайт. 2007-жылдын 23-октябрында референдум аркылуу  квота киргизилип,  эркектерден турган  бир жыныстуу парламенттин түзлүлүшү өзгөрүп, ал  гендердик, курактык, этностук азчылыктардын катышышы жактан  көп түрдүүрөөк парламентке айланган.

“Шайлоолор тууралуу”  конституциялык Мыйзамдын 11-бөлүмү — «70 пайыздан ашык кызмат орундарын бир жыныстын өкүлдөрүнө берүүгө болбойт, партиялар тарабынан сунушталган  аялдардын жана эркектердин тизмедеги орду 3  позициядан ашпаш керек”.

Бул ай ичинде гендердик квотанын ийгиликтерин майрамдап, Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндөгү саясаттагы аялдардын жана эркектердин окуяларын  талкуулайбыз; Жогорку Кеңештеги  гендердик жана  көп түрдүүлүккө  байланышкан көйгөйлөрдү көтөрөбүз;  ушул суроолорго байланыштуу саясатка жана мыйзам чыгарууга кызыгабыз; депутат айымдар тууралуу жаңы маалыматтарды чогуу билебиз.

Бизден кызыктуу суроолорду күтүңүздөр. Аларга жооп тапсаңыздар, СКьюнун белгиси бар белектерди ала аласыздар. Сиздер депутат айымдарга суроо берип,  жылдын сексист-депутаты деген добуш берүүгө да катыша аласыздар.

Квота Күнүң менен, Кыргызстан!

Депутат айымдарды куттуктайбыз! Сиздер биздин тилекетештикке  дайыма таяна аласыздар!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s